STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

CASTEL DEL RIO - PALAZZO ALIDOSI

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


RENESANSOWY ZAMEK W CASTEL DEL RIO


HISTORIA


P

a豉c twierdza, wzniesiony na pocz徠ku XVI wieku przez kar­dy­na­豉 Fran­ce­sco Ali­do­sie­go, skarb­ni­ka ge­ne­ral­ne­go Ko­cio­豉 rzym­skie­go i zau­fa­ne­go dwo­rza­ni­na pa­pie­瘸 Jul­iu­sza II, kt­ry pod­czas spra­wo­wa­nia w豉­dzy od­zna­czy si wy­bit­nym o­kru­cie­stwem wo­bec po­li­tycz­nych prze­ciw­ni­k闚 'oj­ca 鈍i­te­go', i kt­ry pod­czas tzw. wo­jen w這­skich zgi­n掖 za­szty­le­to­wa­ny przez ksi­cia Ur­bi­no Fran­cisz­ka del­la Ro­ve­re. Wst瘼­ny pro­jekt prze­wi­dy­wa bu­do­w wa­row­nej re­zy­den­cji z czte­re­ma ba­ste­ja­mi za­my­ka­j­cy­mi du­篡 dzie­dzi­niec z log­gi z這­穎­n z dwu­dzie­stu czte­rech pias­ko­wco­wych ko­lumn. Z po­wo­du bra­ku fun­du­szy pla­n闚 tych w pe­ni nie zre­ali­zo­wa­no i osta­tecz­nie po­wsta­造 tyl­ko dwie ba­ste­je. W po­逝­dnio­wej cz­軼i re­zy­den­cji za­這­穎­no pi瘯­ny o­gr鏚 zwa­ny Ogro­dem Roz­ko­szy, kt­re­go naz­wa prze­wrot­nie kon­tra­stu­je z prze­zna­cze­niem zam­ko­wych piw­nic, gdzie na po­le­ce­nie kar­dy­na­豉 u­miesz­czo­no a dwa wi­zie­nia: jed­no dla m篹­czyzn i jed­no dla ko­biet.ZAMEK OD POΣDNIOWEGO WSCHODU NA FOTOGRAFII Z LAT 20. XX WIEKU I OBECNIE


STAN OBECNY


D

zi w zamku swoj siedzib ma urz康 miej­ski i bi­blio­te­ka. Miesz­cz si w nim r闚­nie dwa mu­zea: Mu­ze­um Woj­ny o­raz …Mu­ze­um Ka­szta­n闚, po­wszech­nie u­wa­瘸­nych tu­taj za 'chleb g鏎'. Ta ory­gi­nal­na pla­c闚­ka o­fe­ru­je zwie­dza­j­cym wy­ciecz­k e­du­ka­cyj­n, kt­ra roz­po­czy­na si od opi­su 鈔o­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go, w ja­kim kwi­tn ka­szta­ny, ilu­stru­je ich wy­j徠­ko­we ce­chy i wy­ja­郾ia ro­l cz這­wie­ka w upra­wie ka­szta­n闚. Na wy­sta­wie pre­zen­to­wa­ne s r闚­nie sta­re na­rz­dzia pra­cy i pr鏏­ki gle­by, w kt­rej ro­sn te ma­這 zna­ne u nas orze­chy.


wst瘼 do zamku: darmowy do urz璠闚, p豉tny do muze闚

informacje praktyczne: TUTAJ

DOJAZD


I

to tyle na temat zamku, kt鏎y mia­貫m okaz­j zo­ba­czy zu­pe­nie przy­pad­ko­wo, pod­czas noc­nej po­dr­篡 z Flo­ren­cji nad Ad­ria­tyk. Je­go przy­sa­dzi­sta bry­豉 wzno­si si przy Via Mon­ta­na, g堯w­nej osi ko­mu­ni­ka­cyj­nej mia­stecz­ka, po­這­穎­ne­go w g鏎­skiej do­li­nie o­ko­這 35 ki­lo­me­tr闚 na po­逝­dnio­wy za­ch鏚 od Bo­lo­nii.廝鏚這: en.wikipedia.org, museoguerralineagoticacasteldelrio.it, www.imolafaenza.it
STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2020
© Jacek Bednarek