STRONA G紟NA


ZA GRANIC

ZAMKI WΜSKIE
MINIGALERIA

POWR紘
DO MAPY


LITERATURA


KONTAKT

DESENZANO DEL GARDA

BERGAMO

BRESCIA

CASTEL DEL RIO

CORTONA

DESENZANO DEL GARDA

FIRENZE (FLORENCJA)

GRADARA

IMOLA

LONATO DEL GARDA

MALCESINE

MILANO (MEDIOLAN)

MONIGA DEL GARDA

MONTEPULCIANO

PESARO

w opracowaniu:

PRATO

RIMINI

RIVA DEL GARDA

SAN LEO

SANT'AGATA FELTRIA

SIRIMONE

TORRIANA

VERUCCHIO


ZAMEK W DESENZANO, WIDOK OD P茛NOCY Z VICOLO FOSSE CASTELLO


HISTORIA


P

ierwsza wzmianka o tym ma這 znanym zamku znalaz豉 si w ofi­cjal­nym do­ku­men­cie z XI wie­ku. Zbu­do­wa­no go przy­pusz­czal­nie na fun­da­men­tach rzym­skie­go for­tu w ce­lu o­bro­ny przed na­jaz­da­mi bar­ba­rzy­c闚, a je­go zam­kni­t mu­ra­mi prze­strze zaj­mo­wa­豉 ma­豉 wio­ska z ulicz­ka­mi, pla­cem, dzwon­ni­c i ko­cio­貫m pod wez­wa­niem 鈍. Am­bro­瞠­go (San Am­bro­gio). Z bie­giem cza­su wa­ro­wnia u­tra­ci­豉 zna­cze­nie mi­li­tar­ne i pod ko­niec XIX zo­sta­豉 prze­bu­do­wa­na na ko­sza­ry, pe­ni帷 t fun­kcj do 1943 ro­ku.


P茛NOCNA ELEWACJA ZAMKU


NA DZIEDZI哸U ZAMKOWYM


WY特ZA KONDYGNACJA SKRZYDx P茛NOCNEGO WYKORZYSTYWANA JEST OBECNIE JAKO MIEJSKA SALA REPREZENTACYJNA


STAN OBECNY


D

zi z jej pierwotnej struktury obronnej po­zo­sta­造 tyl­ko mu­ry, czte­ry wie­瞠 i ba­szty, przez kt­re zwie­dza­j­cy mo­g po­dzi­wia wspa­nia­造 wi­dok na je­zio­ro Gar­da i za­bu­do­wa­nia sta­re­go mia­sta. Od­re­stau­ro­wa­ny gmach s逝­篡 o­bec­nie or­ga­ni­za­cji wys­taw, im­prez kul­tu­ral­nych i mu­zycz­nych. W je­go wn皻­rzach o­twar­to r闚­nie nie­wiel­k wy­sta­w mu­ze­al­n.


Z WIE玆 ZAMKOWEJ ROZTACZA SI ZNAKOMITA PANORAMA MIASTA I POΣDNIOWYCH BRZEG紟 LAGO DI GARDA


W ZABYTKOWYCH WN邛RZACH
DOJAZD


D

esenzano to 鈔edniej wiel­ko­軼i mia­sto u­sy­tu­owa­ne na po­逝­dnio­wo-za­cho­dnim brze­gu je­zio­ra Gar­da. Wa­ro­wnia stoi w od­le­g這­軼i 200 me­tr闚 na wsch鏚 od miej­skiej ma­ri­ny, przy Via Ri­va­li di So­pra (lub Via Cas­tel­lo). Sa­mo­ch鏚 za­par­ko­wa mo­積a tu po mu­ra­mi, lub nie­co na po­逝­dnie od zam­ku, przy Via Gu­gliel­mo Mar­co­ni (par­king Val­lo­ne).


PANORAMA MIASTECZKA, PO LEWEJ WIDOCZNA WIE涉 吐EDNIOWIECZNEJ KATEDRY DI SANTA MARIA MAGDALENA
W ODDALI W﹖KI CYPEL Z ZABYTKOW ZABUDOW SIRIMONE - PERΧ W KORONIE POΣDNIOWEGO WYBRZE涉 JEZIORA GARDA


WIDOK ZAMKU OD POΣDNIA, Z VIA GUGLIELMO MARCONI廝鏚這: www.visitgarda.com, www.in-lombardia.it
STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2017
© Jacek Bednarek