*** DESENZANO DEL GARDA ***


.

STRONA G紟NA

ZA GRANIC

WΜCHY GALERIA

WΜCHY MAPA

KONTAKT

DESENZANO d. GARDA

castello di Desenzano

ZAMEK W DESENZANO, WIDOK OD P茛NOCY Z VICOLO FOSSE CASTELLO

DZIEJE ZAMKU

STAN OBECNY

DOJAZD


P

ierwsza wzmianka o tym ma這 znanym zamku znalaz豉 si w ofi­cjal­nym do­ku­men­cie z XI wie­ku. Zbu­do­wa­no go przy­pusz­czal­nie na fun­da­men­tach rzym­skie­go for­tu w ce­lu o­bro­ny przed na­jaz­da­mi bar­ba­rzy­c闚, a je­go zam­kni­t mu­ra­mi prze­strze zaj­mo­wa­豉 ma­豉 wio­ska z ulicz­ka­mi, pla­cem, dzwon­ni­c i ko­cio­貫m pod wez­wa­niem 鈍. Am­bro­瞠­go (San Am­bro­gio). Z bie­giem cza­su wa­ro­wnia u­tra­ci­豉 zna­cze­nie mi­li­tar­ne i pod ko­niec XIX zo­sta­豉 prze­bu­do­wa­na na ko­sza­ry, pe­ni帷 t fun­kcj do 1943 ro­ku.P茛NOCNA ELEWACJA ZAMKU

NA DZIEDZI哸U ZAMKOWYM

...ORAZ NA WIE玆


DZIEJE ZAMKU

STAN OBECNY

DOJAZD


D

zi z jej pierwotnej struktury obronnej po­zo­sta­造 tyl­ko mu­ry, czte­ry wie­瞠 i ba­szty, przez kt­re zwie­dza­j­cy mo­g po­dzi­wia wspa­nia­造 wi­dok na je­zio­ro Gar­da i za­bu­do­wa­nia sta­re­go mia­sta. Od­re­stau­ro­wa­ny gmach s逝­篡 o­bec­nie or­ga­ni­za­cji wys­taw, im­prez kul­tu­ral­nych i mu­zycz­nych. W je­go wn皻­rzach o­twar­to r闚­nie nie­wiel­k wy­sta­w mu­ze­al­n.Z WIE玆 ZAMKOWEJ ROZTACZA SI PANORAMA MIASTA I POΣDNIOWYCH BRZEG紟 LAGO DI GARDA

W ZABYTKOWYCH WN邛RZACH


DOJAZD


D

esenzano to 鈔edniej wiel­ko­軼i mia­sto u­sy­tu­owa­ne na po­逝­dnio­wo-za­cho­dnim brze­gu je­zio­ra Gar­da. Wa­ro­wnia stoi w od­le­g這­軼i 200 me­tr闚 na wsch鏚 od miej­skiej ma­ri­ny, przy Via Ri­va­li di So­pra (lub Via Cas­tel­lo). Sa­mo­ch鏚 za­par­ko­wa mo­積a tu po mu­ra­mi, lub nie­co na po­逝­dnie od zam­ku, przy Via Gu­gliel­mo Mar­co­ni (par­king Val­lo­ne).PANORAMA MIASTECZKA, PO LEWEJ WIDOCZNA WIE涉 吐EDNIOWIECZNEJ KATEDRY DI SANTA MARIA MAGDALENA
W ODDALI W﹖KI CYPEL Z ZABYTKOW ZABUDOW SIRIMONE - PERΧ W KORONIE POΣDNIOWEGO WYBRZE涉 JEZIORA GARDA


廝鏚這:
www.visitgarda.com, www.in-lombardia.it
POWR紘

STRONA G紟NA

tekst: 2020
fotografie: 2017
© Jacek Bednarek