STRONA G紟NA

ZA GRANIC

MINIGALERIA

MAPKI

KSI癿A GO列I

LITERATURA

KONTAKT
BARAN紟 SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO 印﹖KIE

B…OWA G紑A

BESIEKIERY

B犵ZIN

BIERUT紟

BIESTRZYK紟

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLK紟

BORYSxWICE ZAMKOWE

BROCH紟

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KΜDZKA

CH犴INY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHAN紟

CIESZ紟

CIESZYN

CZARNY B紑

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZ邘TOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

D、R紟NO

DRZEWICA

DZIAΑOWO

DZIERZGO

FREDROPOL (KORMANICE)

GDA垶K

GI玆CKO

GLIWICE

GΜG紟

GNIEW

GNIEWOSZ紟 Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZY

GOx哸Z

GOLCZEWO

GOΣCH紟

GO列ISZ紟

G紑A

GRODZIEC

GR笈EK

GRUDZI.Z

GRZ犵Y

GRZMI。A z.ROGOWIEC

INOW笈Z

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZ紟

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO G紑ECKIE

KAMIENIEC Z、KOWICKI

KAMIENNA G紑A

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

K邛RZYN

K邛RZYN - KO列I茛

KIELCE

KLICZK紟

KΜDZKO

KOΜ

KONARY

KONIN-GOSxWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO映IN WLKP.

K紑NIK

KRAK紟

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTM邛

KRASICZYN

KR襾CEWO

KRUSZWICA

KRZY烤A G紑A

KRZY狼OP紑

KSI* WIELKI

KUROZW艼I

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMI垶KI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

xG紟

犴ZYCA

ΜWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAx NIESZAWKA

MI犵ZYLESIE

MI犵ZYRZECZ

MIR紟

MOKRSKO

MOSZNA

MST紟

MUSZYNA

MY印ENICE

NAMYS紟

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOΜMICE

NOWY S。Z

NOWY WI吉ICZ

ODRZYKO

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJC紟

OLE吉ICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OxWA

OΑRZYCHOWICE KΜDZKIE

OPOCZNO

OPOLE G紑KA

OPOLE OSTR紟EK

OPOR紟

OSSOLIN

OSTR坒NIK

OSTR笈A

OSTR紟 LEDNICKI

OTMUCH紟

PABIANICE

PANK紟

PASTUCH紟

PIESKOWA SKAx

PIOTRK紟 TRYBUNALSKI

PIOTRK紟-BYKI

PIOTROWICE 名IDNICKIE

PxKOWICE

PΜCK

PΜNINA

PΜTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POzZYN-ZDR粑

POZNA

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZ紟KA z.GRYF

PRZEMY印

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACI*EK

RAD紟KA

RADOM

RADZIKI DU浩

RADZY CHEΚI垶KI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROG紟 OPOLSKI

RO烤紟 ZAMEK DOLNY

RO烤紟 ZAMEK G紑NY

RYBNICA

RYBNICA LE吉A

RYCZ紟

RYDZYNA

RYTWIANY

RZ﹖INY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDL犴IN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAK紟

SIEWIERZ

SMOLE

SOBK紟

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA G紑A

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY S。Z

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJ紟

SZAMOTUΧ

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYD紟

SZYMBARK

列INAWKA G紑NA

名IDWIN

名IEBODZIN

名IECIE n.WISㄐ

名IECIE k.LE吉EJ

名INY

TORU

TORU z.DYB紟

TUCZNO

TYNIEC

UD紑Z

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZY狼OP紑

UNIEJ紟

URAZ

WAyRZYCH z.KSI*

WAyRZYCH z.STARY KSI*

WAyRZYCH z.NOWY DW紑

WARSZAWA z.KR粌EWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

W、RZE昧O

WENECJA

W癿IERKA

W癿ORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE

WIERZBNA

WITK紟

WLE

WOJNOWICE

WOJSxWICE

WROCxW

WROCxW LE吉ICA

WYSZYNA

ZAG紑Z

ZAG紑ZE 印﹖KIE

ZAΣ

Z、KOWICE 印﹖KIE

ZB﹖ZY

ZΜTORIA k.TORUNIA

昱笈x

涉GA

涉RY

浩LAZNO

烘IGR笈


IMG BORDER=1 style=

DAWNA WIE涉 MIESZKALNO-OBRONNA W ZESPOLE DWORSKIMaw­sty­dza­j­co ma­這 his­to­rycz­nych fak­t闚 do­ty­cz­cych ge­ne­zy i funk­cjo­no­wa­nia re­ne­san­so­we­go dwo­ru, a wcze­niej 鈔ed­nio­wiecz­nej wie­篡 miesz­kal­no-ob­ron­nej w O­drzy­cho­wi­cach K這dz­kich sta­no­wi by mo­瞠 od­po­wied, dla­cze­go za­by­tek ten tak rzad­ko po­ja­wia si w po­pu­lar­nej li­te­ra­tu­rze zam­ko­wej i w prze­wod­ni­kach. Zna­ny jest hi­po­te­tycz­ny fun­da­tor feu­dal­nej wie­篡, kt­re­go 廝鏚­豉 wy­mie­nia­j w oso­bie Han­ko Knob­lauch­sdor­fa, wie­lo­let­nie­go sta­ros­ty k這dz­kie­go i ase­so­ra s­du len­ni­k闚, wzmian­ko­wa­ne­go po 1348 ro­ku. Da­t t uz­na­je si za po­cz­tek bu­do­wy lub za po­cz­tek ok­re­su, w kt­rym wie­輳 wys­ta­wio­no, za­ko­czo­ne­go nie p騧­niej ni w ro­ku 1366, wte­dy bo­wiem po­ja­wi si za­pis po­wiad­cza­j­cy ist­nie­nie we wsi mu­ro­wa­ne­go dwo­ru. Praw­do­po­dob­nie w 1572 ro­ku wie­輳 roz­bu­do­wa­no dos­ta­wia­j帷 do niej dwa re­ne­san­so­we do­my miesz­kal­ne. P騧­niej­sze przek­szta­ce­nia za­tar­造 za­r闚­no ob­ron­ny cha­rak­ter 鈔ed­nio­wiecz­nej bu­dow­li, jak i wi瘯­szo嗆 cha­rak­te­rys­tycz­nych cech sty­lo­wych wkom­po­no­wa­ne­go w jej or­bi­t XVI-wiecz­ne­go zes­po­逝 dwor­skie­go.PAxC NA FOTOGRAFIACH Z 1. DEKADY XX WIEKUa­mien­na wie­瘸 zbu­do­wa­na zos­ta­豉 na pla­nie pros­to­k­ta o bo­kach 10,3x10 met­r闚 i po­sia­da­豉 czte­ry kon­dyg­na­cje, przy czym naj­ni­sza z nich, sk豉­da­j­ca si z dw鏂h skle­pio­nych os­tro­逝cz­ny­mi ko­le­ba­mi ko­m鏎 o­raz przed­sion­ka, za­g喚­bio­na by­豉 cz窷­cio­wo w grun­cie i wy­po­sa­穎­na w osob­ny przys­t瘼 z pod­w­rza. Po­wy­瞠j wzno­si­造 si trzy mu­ro­wa­ne po­zio­my, za­pew­ne z g鏎­nym wej­軼iem na pi皻­ro. Na p馧­noc od wie­篡 na po­cz徠­ku XVI wie­ku pos­ta­wio­no gmach o ka­mien­nych fun­da­men­tach i przy­pusz­czal­nie drew­nia­nej nad­bu­do­wie, kt­re­go e­le­men­ty mu­ro­wa­ne w陰­czo­no p騧­niej w sk豉d skrzyd­豉 p馧­noc­ne­go re­ne­san­so­we­go dwo­ru. Na te­re­nie ma­j徠­ku w XVIII stu­le­ciu pow­sta­造 do­dat­ko­we za­bu­do­wa­nia gos­po­dar­cze i ofi­cy­ny dwor­skie. W ich o­to­cze­niu za­這­穎­no park.
PLAN PRZYZIEMIA WG A. KWA吉IEWSKIEGO, ZAKRESKOWANYM POLEM MURY WIE玆 吐EDNIOWIECZNEJes­p馧 dwor­ski z wie­膨, za cza­s闚 PRL u篡t­ko­wa­ne przez Pa­stwo­we Gos­po­dar­stwo Rol­ne, dzi­siaj sto­j opusz­czo­ne i za­mu­ro­wa­ne. Te­ren nie jest ogro­dzo­ny. Mo積a wej嗆 do przy­zie­mia i zej嗆 do piw­nic.


IMG BORDER=1 style=

IMG BORDER=1 style=

DW紑 W OΑRZYCHOWICACH KΜDZKICH, STAN Z 2005 ROKUw鏎 stoi we wschod­niej cz窷­ci wsi, o­ko­這 300 met­r闚 na wsch鏚 od ko­cio­豉, przy dro­dze pro­wa­dz­cej do L康­ka Zdro­ju. Do­jazd PKS-em z K這dz­ka (kur­su­j cz瘰­to) - przys­ta­nek 100 met­r闚 od zam­ku. Przy bra­mie za­tocz­ka, kt­ra mo­瞠 po­s逝­篡 za par­king. (ma­pa zam­k闚)

IMG BORDER=1 style=

WIDOK NA PAxC OD WSCHODU


W pobli簑:
疾lazno - wie瘸 mieszkalno-obronna XV/XVIw., 5 km
Gorzan闚 - zamek XVIw., przebudowany, 12 km
K這dzko - Twierdza K這dzka, 13 km
Stara υmnica - wie瘸 mieszkalna XIV-XVIw., 14 km
Bystrzyca K這dzka - wie瘸 mieszkalno-obronna XIVw., przebudowana, 14 km
L康ek Zdr鎩 - ruina zamku Karpie XIVw., 15 km
Szalej闚 G鏎ny - ko軼i馧 obronny 鈍. Jerzego XIVw., 18 km

STRONA G紟NA

tekst: 2005
fotografie: 2005
© Jacek Bednarek